• Fundaţia „Ştefan Luchian“ s-a înfiinţat la 30 august 1999. Este o fundaţie culturală, apolitică, non-profit şi non-guvernamentală, a cărei misiune este să reactualizeze şi să consolideze patrimoniul cultural moştenit în acest colţ de ţară, unde tradiţiile culturale sunt atât de bogate. Ea îşi propune să răspundă intereselor tinerilor şi copiilor prin acţiuni culturale pentru artă, pentru prelucrarea obiectelor cu valoare artistică, pornind de la tradiţia artei populare româneşti, venind în întâmpinarea bunului gust, împotriva kitsch-ului.

    Anual, Fundaţia a organizat un concurs judeţean, „Meşteşuguri artistice tradiţionale”, înregistrând la faza naţională premiile I, II si III (în 2005, trei participanţi la faza naţională au luat premiul I). De asemenea, putem aminti Concursul de Pictură „Ştefan Luchian” şi Concursul Naţional „Să ne aminTIM gustul lecturii!” (organizat începând din anul 2006, împreună cu Editura TIM Reşiţa).
    Preşedintele Fundaţiei „Ştefan Luchian” este prof. Aglaia Corneanu. Sediul este în Casa Ceomac Cantemir (monument istoric de la 1800).

    Adriana Jurma este coordonator proiecte şi programe, coordonator al atelierului de design vestimentar, din 2002 până în 2008 – vicepresedinte Fundaţia „Ştefan Luchian”.

Fundaţia şi-a propus şi a reuşit: 
• să facă cunoscută viaţa şi opera pictorului Ştefan Luchian – personalitate de talie europeană, născut în ţinutul Botoşani, localitatea Ştefăneşti, model de sacrificiu pe altarul picturii, personalitate marcantă în pictura noastră românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX (1868-1916); 
• să sprijine şi să descopere tineri talentaţi, ajutându-i cu materiale, asigurându-le gratuit îndrumări de specialitate din partea membrilor fundaţiei, profesori de educaţie artistică-plastică, pentru desăvârşirea talentului lor; 
• să organizeze acţiuni de cercetare în domenii artistico-plastice; 
• să organizeze întâlniri cu personalităţi ale vieţii cultural-artistice (simpozioane, mese rotunde, schimburi de experienţă, tabere de creaţie, unde tinerii şi profesorii să se poată cunoaşte, să schimbe opinii în scopul colaborării viitoare; 
• să crească patrimoniul muzeului şi al fundaţiei cu obiecte ale artei populare româneşti autentice, îmbogăţind colţul etnografic, preţuind, o dată în plus, arta populară românească – rădăcina artei culte.