• statuie

 • Fundaţia „Ştefan Luchian“

  „Ştefan Luchian” Foundation

  • ro-flagFundaţia „Ştefan Luchian“ s-a înfiinţat la 30 august 1999. Este o fundaţie culturală, apolitică, non-profit şi non-guvernamentală, a cărei misiune este să reactualizeze şi să consolideze patrimoniul cultural moştenit în acest colţ de ţară, unde tradiţiile culturale sunt atât de bogate.

   Află mai multe…
  • uk-flag„Stefan Luchian” Foundation is a cultural, non-profit, non-political, non-governmental foundation whose aim is to put-up-to-date and consolidate the cultural patrimony inherited in this country area where cultural traditions are so precious.

   Read more…
 • semnatura stefan luchian

  Artistul (Luchian), omul complet realizat va fi cel care, mai târziu, va sfârşi prin a reprezenta, prin creaţiile sale întreaga epocă, câteodată chiar întreaga civilizaţie a ţării sale.

  Luchian ocupă un loc esenţial la confluenţa acestor curente contradictorii: tradiţii şi influenţe străine. Este tributarul predecesorilor săi îndepărtaţi, urmaşul firesc al zugravilor, al căror meşteşug tradiţional l-a practicat (îi plăcea să se numească el însuşi Zugravul, intitulându-şi unul din autoportrete) şi în acelaşi timp este cel mai evoluat şi mai modern dintre  pictorii români. El întruchipează înclinaţiile plastice cele mai profunde ale neamului său; a asimilat învăţătura şcolii muncheneze şi a maeştrilor francezi.

Arta lui savantă şi spontană e o împlinire şi totodată o creaţie; punctul de plecare al unui viitor care încă abia se întrezăreşte. Există oameni care joacă în formarea patriilor rolul sfinţilor în formarea religiilor. Ei nu sunt purtătorii unei revelaţii anterioare…. ci aduc dovada ADEVĂRULUI ei şi a MODULUI în care trebuie pusă în practică, florile variate pe care ea le face să înflorească în inimile oamenilor. Astfel se relevă toate posibilităţile virtuale ale unui neam, în gândire, în creaţiile plastice, în construcţii. Pentru aceasta sunt necesari oameni care să-şi dăruiască tainic viaţa, deschizând drumuri, ce nu sunt încă trasate şi pe care alţii le vor înfrumuseţa mai târziu. Şi dacă vor muri de oboseală şi de epuizare în indiferenţa generală, mormintele lor vor fi într-o zi încununate cu flori.

Sunt eroi şi eroi. Pentru unii viaţa e acţiune, pentru alţii creaţie. Artiştii lasă mărturii concrete, palpabile, cărora nu li se poate nimic adăuga, şi nimic amputa. ARTIŞTII ADUC OPERE. Cei mai mari creatori (exemplu Luchian), nu au dorit niciodată alt lucru decât această fuziune a propriului ins cu opera de o durabilă prezenţă.”

(Jaques Lassaigne)

  1. Before
  2. After

  Deplasaţi cursorul mouse-ului peste fotografie – Casa Ceomac Cantemir, înainte şi după restaurare

 • Casa Muzeu
  Ceomac Cantemir

  Sediul Fundaţiei se află în Casa Ceomac Cantemir, monument istoric de la 1800 (Str. Victoriei Nr. 15 Botoşani), având avizul de funcţionalitate muzeistică din partea Ministerului Culturii – Direcţia Monumentelor Istorice.

  Află mai multe…